PRESSMEDDELANDE 15 FEBRUARI 2024 – FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

För mer information kontakta: Emma Serner, ordförande i SBOV, 070-497 76 82,
Mikael Mölstad, initiativtagare, 070-727 21 22 eller Frida Rönnlund, projektledare, 070-899 96 86.
För bilder och mer information: https://sbov.se/om-oss-2/pressutskick-nyheter/

Startskott för svensk vinindustri internationellt

Svensk vinnäring har utvecklats snabbt under de senaste tio åren. I sommar kommer den första stora
manifestationen av svenska viner att genomföras i samarbete med världens ledande experter och
opinionsbildare inom vin. Målsättningen är att positionera svenskt vin på världsmarknaden. Allt under
namnet The Swedish Wine Tasting 2024.

Sverige är sedan 2010 ett vinland i snabb utveckling. Vingårdsarealen har i det närmaste tiodubblats och
kvaliteten på vinerna har ökat till att kunna jämföras med viner på god, i många fall hög, europeisk nivå. Därför
anser branschens organisationer att det nu är hög tid att visa upp de framgångar som hittills uppnåtts. Detta i
en manifestation kallad The Swedish Wine Tasting. I juni väntar en omfattande nationell provning – följt av en
internationell provning i augusti där några av världens främsta vinprovare deltar.

– Det är dags att svenskt vin tar steget från friskt vågat entreprenörsskap till högkvalitativ hantverksproduktion
av internationell klass, och för att ge näringen en skjuts på vägen tror vi att en manifestation av det här slaget
är precis vad som behövs, säger Emma Serner, ordförande i SBOV, Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Vitikultur.

Det övergripande syftet med The Swedish Wine Tasting är att visa upp den potential som finns inom svensk
vinnäring. Något som ska skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt samt gynna framtida export av
svenskt vin. Och locka fler utländska besökare till dessa nya svenska dryckesupplevelser – och på så sätt bli en
del av en viktig framtida besöksnäring.

– Den svenska vinproduktionen tar stora kliv i expansion av areal och utbyggnad av druvsorter och utbud.
Förutom att etablera sig på hemmamarknaden gynnas producenterna av att tidigt ha en expansionsplan för att
få avsättning på den ökade produktionen. Vi ser en potential för svensk livsmedelsexport, nya arbetstillfällen
och en ny basindustri för Sverige i harmoni med lokalt hantverk, kunnande och kvalitet, säger Maria Kärnerud,
program manager för Try Swedish, Business Swedens livsmedelsexportprogram.

En viktig del är också att kunna visa upp vårt land som ett hållbart alternativt vinodlingsland då Sveriges
vinproduktion skiljer ut sig från andra länder inom EU på grund av druvor och ett generellt hållbarare regelverk
för druvodling.

– Internationella besökare efterfrågar lokal mat och dryck, och restaurangerna i Skåne är generellt sett duktiga
på att använda lokala råvaror. Men det är svårt att hitta lokalt vin på restaurang. Därför gjorde Visit Skåne
2022 en studie kring inställningen till lokalt vin hos restauratörerna i Skåne. Studien visade att kunskapen och
statusen är låg, men intresset är stort för att lära sig mer. Vi tycker att detta är en perfekt satsning som vi hoppas kommer leda till ökad efterfrågan av lokalt vin hos restaurangerna och deras besökare, säger Anna Ek-
Gustavsson, head of Gastronomy Tourism, Visit Skåne.

I den första nationella provningen är målsättningen att för svensk media, restauranger och allmänhet visa upp
den bredd och den kvalitet som svenskt vin har idag. Evenemanget kommer att genomföras den 3 juni på
Stadshuset i Stockholm. Där kommer ett tjugotal svenska vinprovare och sommelierer att blindprova närmare
hundra svenska viner. Resultatet ska ge en generell bild av svenskt vins kvalitet idag – samtidigt som provningen
utgör en kvalificering för de deltagande vinerna att gå vidare till den exklusiva slutprovningen i Skåne.

Den internationella slutprovningen i The Swedish Wine Tasting äger rum den 28 augusti 2024 i Skåne. Platsen
är utvald av naturliga skäl då här finns flest vingårdar i Sverige. Provningen genomförs i Koenigseggs anläggning
vid Ängelholms flygplats. I denna provning kommer de svenska vinerna i en strikt blindprovning att ställas mot
internationella viner i samma stil och prisklass. Oavsett utgång räknar arrangörerna med att denna
internationella manifestation för svenskt vin kommer att ge ett stort erkännande till Sverige som ung vinnation.

Projektgruppen för The Swedish Wine Tasting är övertygad om att det är dags för svenska vinproducenter att
sticka ut hakan för att utvecklas och ta en egen välförtjänt plats på vinets världskarta.

På plats i Skåne för att prova vinerna finns en jury bestående av några av världens främsta sommelierer och
vinjournalister – bland annat två sommeliervärldsmästare, Andreas Larsson och Arvid Rosengren, flera Master
of Wine och kända internationella vinskribenter.

Inspirationen till den internationella provningen kommer från en världsberömd provning i Paris 1976 ”The Paris
Tasting” då ett par kaliforniska viner överraskande vann över franska viner i samma stil.

The Swedish Wine Tasting genomförs på uppdrag av SBOV, Sveriges Branschorganisation för Oenologi &
Vitikultur i samarbete med branschorganisationen Föreningen Svenskt Vin, Sveriges Vinskribenters Förening,
Business Swedens exportprogram Try Swedish, Visit Skåne samt Koenigsegg, vattenkonceptet Still Sparkling och
övriga partners. I projektgruppen medverkar bland andra Mikael Mölstad, vinskribent, Sören Polonius,
sommelier, Karsten Thurfjell, vinskribent, Anders Norberg, SBOV, Ami Hovstadius, internationell marknadsföring
samt Frida Rönnlund, projektledning.

Fakta om Svenskt Vin

I Sverige finns idag cirka 200 vinproducenter med egen vinodling.

Närmare 8 av 10 svenska viner produceras i Skåne.

Totalt finns cirka 150 hektar vingårdar med en produktion av cirka 300 000 liter.

Branschen sysselsätter direkt cirka femtio heltidsanställda – därtill kommer flera hundra personer i leverantör,
underhåll och servicebranscher.

Mest planterade druvor är Solaris (cirka 50 hektar) följt av Cabernet cortis och Pinot Noir Précoce
(Frühburgunder) – varav de två första är svampresistenta så kallade piwidruvor.

Svenskt vin exporteras idag till cirka tio länder – om än i relativt små volymer.

Gute Vingård, Gotland

Kullabergs Vingård, Skåne

Ästad Vingård, Halland

Emma Serner, ordförande SBOV

Särtshöga vingård, Östergötland

Långmyre Vineri, Gotland   

Arilds vingård