Svenska viner är viner framställda i Sverige. En korrekt användning av begreppet innebär att vinet är framställt av vindruvor som är odlade på friland i Sverige, på en svensk vingård. Vissa av dessa vingårdar är försöksodlingar, medan andra är kommersiella producenter. Kommersiella vingårdar finns bland annat i Blekinge, på Gotland, i Halland, Skåne, Sörmland, Västergötland och på Öland.  De flesta ligger relativt kustnära. Den största koncentrationen av vingårdar och vinproducenter finns på i Skåne, cirka 30 stycken. För år 2006 uppgav Jordbruksverket att det fanns fyra svenska företag som sålde egenproducerat vin. År 2012 skattade siffran till cirka 30 stycken. Den totala svenska vinproduktionen var år 2008, 5 617 liter, med 3 632 liter rött och 1 985 liter vitt vin, som producerats på en vingårdsareal om cirka 10 hektar. År 2021 har arealen kraftigt ökat och skattade till någonstans kring 150 ha.

Begreppet ”svenska viner” har använts ibland även oegentligt om svenskframställda viner med importerad druvmust som råvara, eller om svenska fruktviner.

Historik

Ett svenskt vin från Skåne, på druvsorten Solaris.

Sverige ingår inte i den vilt växande vinrankans naturliga utbredningsområde, och någon längre, kontinuerlig tradition av vinodling finns inte. Det finns uppgifter om att viss vinodling skedde i svenska klosterträdgårdar när katolska kyrkan etablerade kloster i Sverige.  Smärre odlingar av vinrankor i orangerier och andra växthus har förekommit sedan lång tid tillbaka, och enstaka vinrankor av härdiga sorter i särskilt skyddade lägen och gynnsamma mikroklimat, som mot en husvägg eller mur i söderläge. I den mån rankorna inte har varit rena förevisningsexemplar, har de producerat bordsdruvor avsedda att ätas snarare än vindruvor avsedda för vinframställning.

Man kunde dock lätt konstatera att med traditionella tumregler för vinodling, avseende lämpliga breddgrader och erforderligt antal graddagar, var Sverige för kallt och nordligt beläget för storskalig vinodling av det slag som förekommer i klassiska europeiska vinländer.

Under slutet av 1900-talet började dock kommersiell vinodling så smått breda ut sig på nordligare breddgrader och i kallare regioner än de etablerade vinområdena, exempelvis i Kanada, Storbritannien och Danmark. Att denna trend kom till stånd beror framför allt på två faktorer som underlättat vinodling i svalare områden:

Nya druvsorter, i form av hybriddruvor, som är köldtåliga och mer lättmognande (kortare tid mellan blomning och skörd) än många klassiska europeiska druvsorter. Många av dessa har tagits fram i Tyskland (WBI i Freiburg t ex) som ett led i sökandet efter vinrankor som är tåliga mot olika sjukdomsangrepp, och lämpligheten för kalla klimat är en bieffekt av detta.

PIWI (Pilzwiderstandsfähige)

är den Tyska beteckningen på dessa motståndskraftiga druvor.

Odlingstekniker anpassade till kallare klimat, bland annat för att få vinrankorna att överleva vinterkyla utan skador. Dessa tekniker har bland annat utvecklats i Kanada, där de etablerade vinodlingsområdena ligger på breddgrader motsvarande Kontinentaleuropa, men där vintrarna tack vare inlandsklimat kan vara minst lika kalla som i Nordeuropa.

Det har spekulerats i att framtida klimatförändringar kan komma att förstärka trenden med ökad vinodling på nordliga breddgrader och ge den bättre förutsättningar.

Idén om att starta kommersiell vinodling på friland, det vill säga inte i växthus i Sverige fick fäste hos några pionjärer under 1990-talet. Dessa pionjärer tycks ha fått sina mer konkreta idéer från två olika håll – dels från eget arbete i vinodlande länder, och dels från observationer av vinodlingar i Danmark, där utvecklingen varit betydligt tidigare än i Sverige. Efter de första etableringarna tycks expansionen därefter framför allt skett i Skåne.

Under det tidiga 2000-talet har några svenska viner kommit att säljas via Systembolaget, inledningsvis via beställningssortimentet. Idag (2022) finns dessa viner generellt att få via Systembolagets alla butiker.

Distribution och försäljning

Ett av de stora problemen för alla svenska vinproducenter är distributionen och försäljningen. Den restriktiva svenska alkoholpolitiken innebär att Systembolaget har monopol på försäljning till konsument, och inga undantag görs för försäljning av egenproducerat vin. Sverige är i och med detta det enda EU-land som ej tillåter gårdsförsäljning av viner, vilket är den försäljningskanal som mindre tillverkare i etablerade vinländer utnyttjar.

Då detta har medfört kritik mot gällande alkoholpolitik och Systembolaget, infördes sommaren 2008 möjligheten till försäljning i en lokal butik under vissa villkor. Detta kräver en offert, men innebär att de normala sortimentsreglerna ej tillämpas.

Förväntningarna från vinproducenterna på att få sälja sitt vin från egen gårdsbutik är stora och 2019 motionerade åter igen några riksdagsmän om en förändring av lagstiftningen. Det resulterade i en ny utredning om gårdsförsäljning som överlämnades till regeringen i december 2021.

Druvsorter tillåtna i Sverige

Inom ramen för EU:s lagstiftning kring vinframställning är samtliga druvor som är godkända av EU även möjliga att odla i Sverige. Den vanligaste odlade druvsorten i Sverige är den gröna druvan Solaris. Den är mycket mångsidig och man kan producera allt från torra till söta vina viner samt mousserande vin och orangeviner.

Svenskframställda viner

I viss utsträckning har viner framställts i Sverige utgående från vindruvor odlade i andra länder. De är framställda både från importerad druvmust och från importerade färska vindruvor. Eftersom produkterna är framställda i Sverige, men på importerade råvaror listas de som EU-viner av Systembolaget. De flesta länders kvalitetsviner, och alla välrenommerade europeiska viner är framställda under skyddade ursprungsbeteckningar som innefattar även druvråvaran.

Svenska kommersiella vinodlare och producenter

Arilds vingård, Arild

Apöja vingård, Vikbolandet

Assmåsa Gods, Sjöbo

Blaxsta vingård, Flen

Cehlin vingård, Kristianstad

Chateau Luna, Lysekil

Flyinge vingård, Flyinge

Flädie Mat och vingård, Bjärred

Fredholms vingård, Tyringe

Frillestads vingård, Påarp

Gutevin, Hablingbo

Håks gård, Mörbylånga

Hällåkra Vingård, Anderslöv

Kullabergs vingård, Nyhamnsläge

Köpingbergs vingård, Köpingebro

Lottenlunds vingård, Allerum

Långmyre vineri, Burgsvik

Mellby nr 5 vingård

Skepparps vingård, Kivik

Skillinge Vingård/Domän Sånana, Skillinge

Snårestads vingård, Ystad

Stora Boråkra vingård, Karlskrona

Stora Horns vin, Hasslö

Särtshöga vingård, Väderstad

Södåkra vingård, Höganäs

Thora vingård, Båstad

Två Liljor, Gränna

Vejby vingård, Vejbystrand

Vingård Hall, Varberg

Vingården i Klagshamn, Klagshamn

Vingårdsparken Tygeå, Löderup

Vistakulle vingård, Husqvarna

Vittsjö vingård, Vittsjö

Wannborga mat och vingård, Köpingsvik

Åhus vingård, Åhus

Ästad vingård, Tvååker

Österlen vin, Löderup