Styrelsen

Sveriges Branschorganisation för Oenologi och Vitikulturs, bildades år 2021. Föreningen är ideell. Föreningen grundades för att fokusera på kommersiella vinodlare

Styrelsens arbete granskas av revisor såväl avseende dess ekonomiska förvaltning som dess verksamhetsmässiga inriktning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års verksamhet ställs vid årsstämman. En valberedning tar fram förslag till styrelsens bemanning som presenteras och beslutas vid årsstämman.

Styrelsen år 2022-2023

Emma Serner
Emma SernerOrdförande
Göran Amnegård
Göran AmnegårdStyrelsemedlem
 Anders Norberg
Anders NorbergStyrelsemedlem
K Felix G Åhrberg
K Felix G ÅhrbergStyrelsemedlem
Johan Öberg,
Johan Öberg,Styrelsemedlem
Philip Wikholm
Philip WikholmStyrelsemedlem

Styrelsesuppleanter

Bengt Åkesson
Bengt ÅkessonStyrelsesuppleant

Mötesstruktur

Styrelsen har sammanträde en gång i månaden där var styrelse medlem engagerar sig i olika projekt som är relaterad till syftet, mål och visionen. Styrelsen sammanträde protokollförs.