Vision:

Svensk vinnäring – en bransch bland andra i livsmedelssektorn.

Syfte med verksamheten och samarbete med SOVK:

Att skapa förutsättningar för att utveckla vinnäringen till en professionell bransch – med livskraftiga företag, internationell konkurrenskraft, hög kompetens och stark utvecklingsförmåga.

Verksamhet i gruppen:

 • Arbeta för att öka antal vingårdar och producenter som försörjer sig på sin vinodling i Sverige. Öka intresset för att starta upp vinodlingar hos yngre personer – ev som komplement till annat jordbruk.
 • Arbeta för att möjliggöra en övergång till en professionell bransch.
 • Skapa ett sensoriskt labb i Kristianstad som är färdigt att använda januari 2022.
 • Etablera utbildning inom vinproduktion på svenskt lärosäte inom en femårsperiod.
 • Initiera forskningsprojekt kring svensk vinodling på universitet och högskolor.
 • Driva opinionsbildning kring möjligheten att odla och tillverka svenskt vin.
 • Initiera utbildning/kurser för affärsutveckling och innovationsledning för vinodlare/producenter.
 • Initiera vindiskussioner kring frågeställningar som vad karaktäriserar svenskt vin.
 • Arbeta för att kvalitetssäkra svenskt vin.
 • Initiera projektansökningar för att starta/genomföra vinprojekt i olika organisationer.
 • Etablera en plattform för vinutveckling i Sverige.