Detail

Vingården ligger i den lilla byn Flädie utanför Lomma i västra Skåne. Platsen är ca 4 km in nordöst från kusten och har därför ett ganska särpräglat klimat som hamnar någonstans mitt emellan kust och inland. Odlingsplatsen ligger med sydvästlig sluttning med god solexponering. Här odlas idag fem olika druvsorter, Solaris, Rondo, Cabernet Cortis, Phônix och Leon Millot. Druvsorterna är fördelade på strax under 9000 plantor på en yta av ca 2,5 hektar mineralrik lerjord.

Flädie vingård etablerades 2007 och togs under våren 2020 över av familjen Wikholm som sedan tidigare äger Assmåsa Vingård. Vår filosofi är att hälsa och naturlig balans hos vinstock och jord framgår i druvornas karaktär, dessutom minskas behovet av traktorkörning och sprutning av svavel när man har vinstockar som är friska.

Framför allt försöker vi ge så mycket kärlek vi kan till varje enskild vinstock och detta görs delvis möjligt genom vår volontär styrka Vinvännerna – en grupp med passionerade vinälskare som hjälper oss i våra bestyr från strax efter beskärningen i februari fram till avslutad odlingssäsong i oktober.

På Flädie vingård anser vi att växtplatsen och årgången ska återspeglas i alla årgångsbetecknade viner – finns inte potentialen för en viss vinstil, så gör vi lite mer av något annat det året. Där vår fokus är inte på kvantitet, utan på kvalite och excellence i alla våra viner.Vårt långsiktiga mål är att tillverka några av de bästa vinerna i Sverige och att bidra till att sätta Sverige på den internationella vinkartan.

VISIT WEBSITE