Detail

Bolaget Gute Vingård AB, bildades 1999 och år 2000 påbörjades planteringarna. År 2020 hade bolaget närmare 17.000 vinstockar på friland ute på Näsudden, Gotland. Tre druvsorter finns, Rondo (blå), Solaris och Phönix som båda är gröna sorter. Solaris dominerar odlingarna. Bolaget är publikt och har över 300 olika aktieägare. Under alla år har odlingarna hanterats på ett naturligt sätt utan kemiska bekämpningsmedel. Vinerna jäser normalt i rostfria ståltankar. Vissa viner kan lagras på ekfat. Produktion och buteljeringen sker i anläggningen som finns i Hablingbo.

VISIT WEBSITE